پایگاه عشق و معرفت

اگر راهت افتاده بر این چمن

خـدایت بیــاورده چـــرخی بـزن

سبد خرید
0
No products in the cart.

ورود و عضویت

×

نکاتی درباره رهپویی دل و مشی معنوی صحیح (6)

admin
24 اردیبهشت 1401
30 دقیقه زمان برای مطالعه
رهپویی دل
امتیاز بدهید
احمد علوی تبار – بهمن 1400

 

بخش ششم – گذر به حیات متعالی آخرتی با موت اختیاری

همان‌طور که بسیاری از تجربه‌گران خروج از بدن دنیوی بیان کرده‌اند، در زندگی آخرتی امکان حضور هم‌زمان در صحنه‌های مختلف بدون قید زمان وجود دارد. اما ارزش دستاوردهای موت اختیاری بسیار بیش از موت اجباری است. حکایت اصحاب کهف توصیفی از موت اختیاری و ورود به کهف دل یا فضای شگفت‌انگیز زندگی متعالی آخرتی است. این سفر روحی یا هجرت معنوی در فرایند ادراک موت نفس دنیوی (1)، با تمرکز بر یاد خداوند و پذیرش ولایت و راهبری راهنمایان الهی حقیقی تحقق می‌یابد.

درجات مختلف ادب، حیا، تسلیم، رضا و طاعت، از نشانه‌های موت اختیاری نسبی است. این نشانه‌های موت اختیاری به نحوی بسیار بارز و درخشان در اصحاب امام حسین (ع) نمایان شده است. ادب و حیا‌ی امثال حر ابن یزید ریاحی پس از بستن راه امام حقیقی دل، سرانجام راه آنان را به حیات متعالی آخرتی و برخورداری از خِرد الهی گشوده است. جایگاه خورشیدهای معنوی در مراتب بالای حیات متعالی آخرتی است.

باید توجه داشت که موت اختیاری لزوماً به معنی مرگ بدن دنیوی نیست. آنچه مهم و راهگشاست، مهارکردن و میراندن نفس کاذب و ناپاک و طغیان‌گر دنیوی است. هرچه در این زمینه بهتر عمل کنیم، امام حقیقی دل را بیشتر و مؤثرتر یاری‌کرده‌ و به آزادسازی کامل سرزمین مقدس و پربرکت دل نزدیک‌تر شده‌ایم.

ارزش هر انسان در نظام هستی با وضعیت قلب معنوی او (با کیفیت روح او) تعیین می‌شود. هرچه ناخالصی‌های ناشی از تعلقات دنیوی در دل بیشتر شود، کیفیت روح و سطح انرژی حیاتی و هشیاری دل کاهش می‌یابد. بدین‌گونه دل به مراتب پایین‌تر سقوط می‌کند و آزادسازی‌اش از سلطه نفس دنیوی دشوارتر می‌شود. در این شرایط، ضرباتی که از جانب خداوند و توسط افراد و اشیاء پیرامون برای بیداری دل به انسان وارد می‌شود، شدیدتر خواهد بود. بهترین پاسخ به این ضربات، استغفار و بازگشت به خدا، بخشیدن دیگران و زدودن نفرت و کینه از دل، و تلاش برای اصلاح نگرش و عملکرد خویش است.

 

دوستان حقیقی و دشمنان دوست‌نما

گفتار نیکو و رفتارهای رحمانی، وضعیت دل را بهبود می‌بخشد. خداوند و راهنمایان الهی راستین، دوستان و محرم‌های حقیقی‌‌اند. دوستان حقیقی شرایط را برای تطهیر و گسترش فضای باطنی رهجویان مؤمن، مطیع، قدردان و پیگیر فراهم و تجربه‌ی حیات متعالی آخرتی را تسهیل می‌کنند. اما دشمنان دوست‌نما که لشکریان شیطان محسوب می‌شوند و غالباً بر گمراهی خود واقف نیستند، دائماً به راهزنی معنوی و گمراه‌سازی مردم مشغول‌اند.

هر رهجوی راه خدا ممکن است روابط نزدیکی با بسیاری از این گمراهان داشته باشد. اثر باطنی رفتار مناسب با هر یک از آنان، به منزله‌ی نوشیدن شربتی شفا‌دهنده و حیات‌بخش است. اما اگر نتوانیم حق این نزدیکان ظاهری را به درستی ادا کنیم، دائماً مقداری از وقت و انرژی حیاتی خود را بیهوده از دست می‌دهیم.

باید مراقب باشیم که از راه و روش دلباختگان مال و جاه دنیوی پیروی نکنیم و موفقیت‌های ظاهری را پیروزی واقعی نپنداریم (2). رفتار مؤدبانه با دیگران بدون بحث و جدل و توأم با عفو و ارسال انرژی مثبت درونی، نشانه‌ای از موت اختیاری و راهگشای رشد معنوی‌است. افرادی‌ که می‌کوشند به دقت به رهنمود‌های الهی عمل‌کنند، با تمرین مداوم می‌توانند سالم و غانم از همه‌ی موانع عینی و ذهنی رهپویی معنوی بگذرند. (3)

رهپویان راستین راه خدا، بر یاد خدا و هدف اصلی زندگی یعنی رشد معنوی و نیل به حیات متعالی آخرتی تمرکز دارند. برای آنان جدیت و قاطعیت در تداوم رهپویی و موت اختیاری همان‌قدر مهم است که نرمی و انعطاف‌پذیری در عبور از موانع رهپویی. بدین‌گونه، نقش موانع رهپویی و موت اختیاری تغییر می‌کند. در واقع، این موانع برای رهپویان نسبتاً هشیار به عوامل پاک‌سازی و بهبود وضعیت قلب معنوی تبدیل می‌شوند. رهپویان راه خدا درمی‌یابند که همه‌ی دوستان و دشمنان، دستان گشوده‌ی رحمت خداوندند و نقش به ظاهر دشمنان نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده و مؤثر باشد.

 

مراقبت در برخورد با راهزنان دل

هر دعوت‌کننده به دنیاگرایی یا هر مدعی دروغین راهنمایی و راهبری، در زمره راهزنان دل است. راهزنان دل نه تنها مانع تمرکز لازم برای برقرای ارتباط معنوی مؤثر با خداوند می‌شوند، بلکه انرژی حیاتی الهی رهپویان را نیز تلف می‌کنند. بسیاری از برنامه‌های رسانه‌ای نیز ممکن است نقشی جز راهزنی معنوی و مختل‌کننده موت اختیاری نداشته باشند.

به هر اندازه که دشمنان دوست‌نما بتوانند توجه ما را از رهپویی معنوی منحرف کنند، فرایند بهبود وضعیت قلب معنوی با مشکل مواجه می‌شود. مواجهه‌ی نامناسب با راهزنان دل، قلب معنوی نوپا و نه چندان هشیار و قوی را در میدان انرژی منفی یا معرکه‌ی فریب‌کاری آنان وادار به لغزش و سقوط می‌کند که غالباً منجر به از دست رفتن بخشی از دستاورد‌های رهپویی می‌شود (4) و گاهی سقط جنین معنوی را در پی دارد.

چنین شرایطی در فضای باطنی، شبیه قرار گرفتن بدون تجهیزات دفاعی و آموزش کافی در معرض تهاجم دشمن در فضای ظاهری است. هرچه منحرف‌شدن فکر به فضای باطنی دوزخی بیشتر طول بکشد، خسارت وارده به منابع حیاتی قلب معنوی بیشتر خواهد بود.

 

نقش رسانه‌ها در راهزنی معنوی

از جمله عوامل مهم تلف‌کننده‌ی دستاورد‌های معنوی در عصر حاضر، تأثیر فریبنده و مخرب رسانه‌های گوناگون داخلی و خارجی است. بیشتر محصولات فرهنگی و معنوی آنان، دانسته یا نادانسته، آلوده و ناخالص و ناسالم است. این دام‌های فرهنگی چنان گسترده و رنگارنگ و فریبنده‌اند که در امان‌ماندن از همه‌ی آن‌ها برای بیشتر مردم بسیار دشوار است.

بسیاری از نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه‌های بیگانه با ارزش‌های حقیقی الهی، به ترویج ارزش‌های دروغین پرداخته‌اند. آنها به جای نهادینه‌کردن صدق، مهرورزی، پاکدامنی، درستکاری، انصاف و عدالت در جامعه، به رقابت و سودجویی دنیوی، شهوت‌رانی، مصرف‌گرایی، مکر و ریاکاری دامن زده‌اند.

نظام فرهنگی و آموزشی ما بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده است. این نظام نتوانسته به اندازه‌کافی نیروهای پاک، دانا و باکفایت برای اداره صحیح امور جامعه و تولید محصولات سالم و کافی مادی و معنوی تربیت‌کند. برداشت‌های سطحی و ناقص از تعالیم اسلام توسط بسیاری از همراهان ظاهری انقلاب اسلامی، مانع شکل‌گیری نظام اجتماعی متعادل، فسادناپذیر، توانمند و پویا شده است. بسیاری از مسؤولان جامعه نتوانستند این نکته را درک و ترویج کنند که ارزش حقیقی و قدرت واقعی در مهار نفس دنیوی و تطهیر دل‌است. بخش بزرگی از برنامه‌های رسانه ملی ما به طور آشکار و پنهان در خدمت وارونه‌سازی نظام ارزشی و تخریب فرهنگی و معنوی جامعه بوده است. (5)

جریان‌های انحرافی فکری، اعتقادی و سیاسی گوناگون داخلی و خارجی، بسی دل‌های غافل را از مسیر رشد معنوی صحیح دور کرده و گمراه ساخته‌اند. کلام ناخالص و باطل در بسته‌بندی فریبنده، هم در تبلیغات دکان‌داران دین (که قطعاً با روح تعالیم اسلامی نا‌آشنایند) و هم در سخن‌پردازی حامیان سطحی‌نگر حقوق بشر، دائماً فضای معنوی و فرهنگی جوامع بشری را آلوده و مسموم می‌کند.

 

وعده تسهیلات فرا درمانی معنوی با تجدید نظر در تعالیم اسلام

یکی از جریان‌های انحرافی در میان رویکردهای معنوی، جریان موسوم به ”عرفان حلقه“ است که مدعی فرا‌درمانگری با استفاده از شبکه شعور کیهانی بوده‌است. این جریان با ارائه تعالیم و تمرین‌های خاص، وعده می‌داده‌‌ است‌ که بدون همه‌ی مراقبت‌های رهپویی معنوی، نیل به سلامت روحی و کمالات معنوی میسر می‌شود:

”فرا درمانی … تسهیلاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد و تنها شرط تحقق آن، [اعلام] آمادگی برای ایجاد وحدت است. … وحدت حداقل با یک نفر دیگر، تا پس از آن، عضو سوم (روح القدس) … حلقه را تکمیل‌کرده و با تکمیل حلقه، عضو چهارم (خداوند) فیض خود را به واسطه‌ی روح القدس جاری نماید.“ (6)

”فرا درمانی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است‌که به کمک آن به خود‌شناسی نایل شویم و هدف اصلی، رسیدن به کمال و ایجاد تحولات فردی‌است.“ (7)

”موارد زیر هیچ‌گونه تأثیری در استفاده از شبکه [شعور کیهانی] و دریافت آگاهی‌های آن ندارد: … تفکرات، اعتقادات، … نوع تغذیه، … تلاش، اراده و …“ (8)

”اتصال فرا درمانگری طی یک جلسه به شخص تفویض می‌شود. این تفویض فقط با مکتوب نمودن سوگند‌نامه مربوطه مبنی بر استفاده صحیح و انسانی از این اتصال، صورت می‌گیرد. …“ (9)

در تأیید این نظریه محیرالعقول، به آیه 7 سوره مبارکه مجادله استناد کرده‌اند! ایشان با چنین برداشتی از آیه شریفه، تلویحاً بی‌استفاده‌شدن تمامی آیات مربوط به پرهیزکاری، پاکدامنی، عفو، انفاق و … را اعلام نموده‌اند! بنابر این نظریه، هر فرد می‌تواند با دریافت ”لایه‌ محافظ“، بدون این‌که نگران وضع تفکرات، اعتقادات، نوع تغذیه و عادات خود باشد، به نظاره‌گری بپردازد و به دریافت آگاهی‌های موجود در شبکه توفیق یابد. (10)

معلوم نیست‌که دل‌های ناخالص چگونه استحقاق کسب فیض باطنی می‌یابند و چه اطمینانی به سلامت و ثمربخشی چنین راهکاری وجود دارد. اگر پس از دریافت لایه محافظ هنوز احتمال گناه وجود دارد که نیاز به سوگند‌نامه است، چگونه از سقوط بیشتر جلوگیری می‌کنند؟ (11)

 

تقلیل معنویت به عرفان ساختگی و غیرتعبّدی

نمونه‌ای از معنویت تقلیل‌یافته، فروکاستن رهپویی معنوی خدامحور و تعبدی به عرفان غیر‌تعبدی در تعالیم فرقه‌‌ اویسیه جدید است:

”آیا اگر مردم، درست‌کردار و پاک و منزّه باشند و قوانین اجتماعی خود را رعایت بکنند و در عین حال از جهات تعبّدی عقاید هم پیروی ننمایند، چنانچه این مردم دین نداشته باشند ضرر می‌کنند؟ اگر به این سؤال توانستیم پاسخ مثبت بدهیم لزوم عرفان [غیر دینی] روشن می‌شود. این سؤال در مورد کسی‌ است‌‌ که یک عنصر اجتماعی مساعد و درست‌کردار و مطیع و قابل اعتماد است و کسی از او ضرری نمی‌بیند.“ (12)

عرفان از نظر ایشان ”عبارت از علم و هنر به کار بستن اصول متافیزیک در جهان فیزیک است. یک مثال در این رابطه می‌تواند محاسبات دقیق بنای یادبود حضرتشان در شهر نواتو، واقع در ایالت کالیفرنیا باشد.“ (13)

درباره این نظرات چند نکته قابل ذکر است:

1- برداشت ایشان از دین، نه ایمان به خدا و التزام به راه و روش تطهیر دل و به‌‌ پا‌ داشتن شخصیت الهی دل، بلکه تقیّد به آداب ظاهری مذهبی بوده‌است.

2- ایشان توجهی به معنی دقیق پاک و منزّه نداشته‌اند. پاک و منزّه کسی‌ است‌ که هیچ ناخالصی در دل ندارد. آیا کسی‌ که خالصانه بندگی خدا را نکند و خلوص و سلامت دل را به مخاطره ‌افکند، ضرر نمی‌کند؟

3- رعایت قوانین اجتماعی به معنی رعایت حقوق دیگران خوب است. اما چه معیاری برای تشخیص قوانین سالم یا فساد انگیز وجود دارد؟

4- عبارت ”عنصر اجتماعی مساعد و درست‌کردار و مطیع و قابل اعتماد“ مبهم است. درست‌کردار و مطیع و قابل اعتماد از نظر کدام مرجع؟ خدا یا مراجع قانونی غیرخدا؟

5- آیا شعور الهی راهنمای بشر باشد بهتر است یا عقل محدود نفس دنیوی؟

6- آیا عرفان باید در خدمت توسعه زندگی موقت دنیوی باشد یا زندگی دنیوی را در خدمت توسعه زندگی حقیقی و جاویدان اخروی قرار دهد؟

 

رواج دیدگاه‌های دینی انحرافی در بسته‌بندی‌های فریبنده

در تبلیغات بهائیان که مدعی پایان‌یافتن مأموریت مفید اسلام در مقام دین‌اند، شباهت زیادی به برخی دیدگاه‌های انحرافی رایج در میان مسلمانان مشاهده می‌شود:

”از دیدگاه دیانت بهایی، علم و دین برای انسان دو نظام همپوشان و مکمل دانش جهت ساختن تمدن هستند. … دین در مفهوم جدیدش دانش علمی را به عنوان ارزشمندترین دارایی انسان در نظر می‌گیرد و با پر رنگ نمودن نقش آن در پیشرفت اجتماع و سعادت و رفاه بشر، با تقلید، خرافات و اوهام مبارزه می‌کند.“ (14)

با دقت بیشتر، متوجه می‌شویم که حداقل پنج القاء انحرافی مهم در این سخنان وجود دارد:

1- علم الهی برای انسان قابل دستیابی نیست. دین اساساً نسبتی با علوم بشری ندارد و در بهترین حالت شامل مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی‌است.

2- هدف دین خدا دست‌یابی به حیات متعالی نیست بلکه در کنار علم می‌تواند برای تمدن‌سازی دنیوی مفید باشد.

3- ارزشمندترین دارایی انسان، نه علم و خِرد الهی بلکه علوم دنیوی‌است.

4- دین وظیفه دارد که نقش علوم دنیوی را در سعادت بشر پر رنگ کند.

5- تقلید (و اصل ولایت) مانند اعتقاد به خرافات و اوهام مانع پیشرفت بشر می‌شود و در دین حقیقی جایز نیست و عقل دنیوی برای رسیدن به سعادت کافی‌است.

البته پاسخگویی مناسب به نظرات مخالف می‌تواند موجب رشد فکری و فرهنگی شود و در هر حال، رعایت حقوق انسانی افراد واجب‌است. اگر بهترین حالت، یعنی عدم سوء نیت، را در نظر بگیریم، مسئله به درک نادرست از دین راستین خدا برمی‌گردد. حقیقت این‌ است‌که دین خدا همان راه و روش فعال‌سازی قابلیت‌های الهی دل، بهبود کیفیت روح و نیل به خِرد و علم الهی‌است. نجات از سلطه نفس دنیوی و فعال‌سازی قابلیت‌های الهی، مستلزم عملکرد رحمانی در انواع چالش‌های زندگی‌است. این مهم بدون پذیرش ولایت خداوند و راهنمایان الهی حقیقی و تنها با تکیه بر عقل محدود دنیوی تحقق نمی‌یابد.

 

راهزنی معنوی زیر پرچم آزادی‌ خواهی

برخی افراد پیشرفت و سعادت بشر را در برقراری روابط و نظام اجتماعی انسان‌محور (در مقابل خدا‌ محور) و بدون پایبندی به ارزش‌های دین خدا می‌پندارند. اینان مشکلات نظام اجتماعی را نه ناشی از عدم آشنایی کافی با دین خدا، بلکه در دخالت هرگونه اعتقاد دینی در سیاست ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد آنان، بهترین راه حل مشکلات موجود، تمرکز بر برنامه آزادی سیاسی و اجتماعی است:

”باید یک برنامه گذار حداقلی داشته باشیم که تنها به حقوق اساسی و حقوق سیاسی بپردازد، تمرکز اصلی آن بر برنامه‌ی آزادی باشد و رسیدگی به جزئیات بحث‌های عدالت و امنیت را به دوران پس از گذار بسپارد، زیرا در دوره‌ی گذار نمی‌توان همه ایده‌آل‌های سیاسی را برآورده کرد.“ (15)

در حقیقت، نه تنها درک این آزادی‌خواهان از آزادی و حقوق بشر بسیار محدود است، بلکه همچون انقلابیون اوایل پاگیری انقلاب اسلامی، برنامه‌ی روشنی برای نظام‌سازی اجتماعی مطلوب ندارند و از بینش سیاسی کافی برای رسیدن به وضعیت اجتماعی بهتر نیز برخوردار نیستند. آنان نمی‌دانند که عملکردشان، نه تنها تیشه‌زدن به ریشه‌ی الهی خودشان است، بلکه همچون عملکرد دنیاطلبانه‌ی بسیاری از همراهان ظاهری انقلاب اسلامی، در راستای منافع دشمنان جامعه‌ی ماست.

البته برخی از این بازیگران خام عرصه‌ی سیاست تا حدی با ماهیت دروغین دموکراسی غربی آشنا شده و سخن از تدارک ساز و کارهایی برای پیشگیری از اعمال نفوذ قدرت‌های ظاهری و کاهش احتمال بازگشت خشونت به میان آورده‌اند. اما در واقع، غافل‌اند از این‌ که برای مهار و هدایت سیلاب مخربی که می‌کوشند به راه اندازند، صلاحیت لازم را ندارند. این سیلاب اگر موجب تجزیه و نابودی ایران نشود، چیزی بهتر از بناپارتیسم به بار نخواهد آورد. بهتر است به جای این‌که مردم و مسئولان اداره‌ی جامعه را در مقابل هم قرار دهیم، با نظرات سازنده به بیداری و رشد معنوی مردم و مسئولان و اصلاح و تقویت نظام یاری رسانیم.

 

حرکت هشیارانه‌تر برای آزادی

مسلماً سقف آزادی ملت‌ها با قامت فکری مردمان رابطه مستقیم دارد و بالا رفتن سقف آزادی در چارچوب عدالت و عدم تعدی به حقوق دیگران، می‌تواند امکانات بهتر و فضای مناسب‌تری برای تعامل فکری میان مردمان فراهم آورد. اما با عقل و علم دنیوی در بهترین حالت، تنها سطح نازلی از آزادی را می‌توان محقق کرد و ما تنها برای بهره‌مندی از این سطح آزادی آفریده نشده‌ایم.

منبع خِرد و بینایی یعنی خدای متعال، سطح شعور دنیوی را اسارتگاه انسان دانسته و آزادی حقیقی را به معنای رستگاری از این اسارتگاه ظلمانی و پر مخاطره و دستیابی به خِرد عالی الهی تعریف کرده است. (16)

اگرچه قدرت‌های ظالم و فاسد دنیوی تهاجم برنامه‌ریزی‌شده و همه‌جانبه‌ای علیه انقلاب اسلامی ایران داشته‌اند، اما ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های نظامات ما در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در تجدید بنای مستحکم و فساد‌ناپذیر ساختارهای قوای تقنینی، اجرایی و قضایی، تا حد زیادی ناشی از ضعف معنوی و معرفتی بخش بزرگی از مسؤولان نظام و عدم توجه کافی آنان به بازیابی و نهادینه‌سازی مشی معنوی صحیح از طریق سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و آموزشی سنجیده و مناسب بوده است.

کیفیت پایین محتوای بخش بزرگی از محصولات فرهنگی رسانه‌ی ملی و سینمای ما در چند دهه‌ی اخیر، بازتابی از سیمای معرفتی ضعیف و نحیف جامعه و نظام ماست.

 

نتیجه

ضعف و فقر شدید معنوی و معرفتی جامعه‌ی ما که در کیفیت نازل بخش بزرگی از محصولات فرهنگی و رسانه‌ای و مشکلات ساختاری نظامات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی و کاهش شدید سرمایه‌ی اجتماعی ما بازتاب یافته است، ناشی از عدم توجه کافی به بازیابی و نهادینه‌سازی مشی معنوی صحیح در جامعه‌ی ماست.

بخش بزرگی از برنامه‌های تعلیم و تربیت دینی و رساله‌های فقهی همچنان به آموزش ظواهر و پوسته‌های بی‌روح و ناپویای دین خدا اختصاص دارد. بسیاری از برنامه‌ها و محصولات فرهنگی، به ضرورت شناخت مشی معنوی صحیح برای نیل به تطهیر دل و رشد معنوی حقیقی توجه کافی نداشته‌اند. در حالی که تنها از این طریق می‌توان به هشیاری و خِرد الهی دست یافت و نیروهای سالم و کارآمد را پرورش داد. تنها با مطالعه علوم دین و امثال همین مقاله و ذکر زبانی نمی‌توان وضعیت قلب معنوی را بهبود بخشید و از حالات دوزخی به حالات بهشتی گذر کرد.

برای اصلاح راه و روش زندگی خود در استفاده از نعمت‌های دنیوی و برقراری تعامل شایسته با دیگران و برای دستیابی به توانایی نظام‌سازی اجتماعی بر مبنای ارزش‌های والای اسلامی، راهی جز فراتر رفتن از پوسته‌های تعالیم اسلامی و بازیابی و ترویج مشی معنوی صحیح نداریم. اگر خداوند بی‌ادعایی و تلاش صادقانه ما در این زمینه را بپسندد، امکان بهره‌مندی مستمر ما از محضر راهنمایان الهی حقیقی را فراهم و مسیر رهپویی دل را باز و هموار می‌کند:

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
که به تلبیس و حیل، دیـو سلیمان نشـود

کاری که قلب معنوی تطهیر شده می‌تواند انجام دهد به مراتب عالی‌تر، پر‌بازده‌تر، پردامنه‌تر، و بی‌عیب‌تر از بهترین و پربازده‌ترین کارهایی‌‌است‌که می‌توان با اعضا و جوارح دنیوی در راه خدا انجام داد. نوع و توان تولید و خدمات شخصیت الهی قلب معنوی، بسیار عالی‌تر و فراتر از قابلیت‌های تولیدی و خدماتی ماهر‌ترین و پیشرفته‌ترین شخصیت‌ها و سازمان‌های علمی و فنی دنیوی‌است.

هشیاری، خِرد، آزادی، صلح، سلامتی، خلاقیت، رضایت و آرامش حقیقی را تنها با انتخاب موت اختیاری و ورود به فضای باطنی باز و نامحدود حیات آخرتی می‌توان تجربه‌ کرد.

 

منابع و توضیحات

1- سوره مبارکه نساء 100.

2- انعام 116، کهف 28، نور 52، …

3- نساء 44 و 45، انعام 112، رعد 24-20، ابراهیم 12، مؤمنون 98-96، فرقان 63، فصلت 36-30، احقاف 13، شرح، …

4- یکی از جلوه‌های این فرایند باطنی، هدر رفتن انرژی اتم یا مولکول برانگیخته برای تولید تابش همدوس لیزری در اثر برخورد با دیگر اتم‌ها یا مولکول‌ها است.

5- کتاب ”آهنگ آسمان دل در دلیرستان اخترخیز گِل“، بخش نقد برنامه‌های رسانه ملی.

6- محمد علی طاهری، ”انسان از منظری دیگر”، ص 17.

7- همان، ص 79.

8- همان، ص 94.

9- همان، ص 102.

10- همان، ص 96-93.

11- زخرف 36 و 37، اعراف 175 و 176، قصص 83، …

12- شاه مقصود صادق عنقا، کتاب ”سحر“.

13- تاریخچه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، بخش شاه مقصود صادق عنقا.

14- مقالات جامعه بهایی، ”فهم جدیدی از دین“، ص 1.

15- نشستی به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران با عنوان ”ایران و گذر از استبداد“، بهمن 1400.

16- بقره 257-255، آل‌عمران 136-130، مائده 35، انفال 29، …

 

برخی مطالب مرتبط

درباره موت اختیاری

نکاتی درباره رهپویی دل و مشی معنوی صحیح (5)

نکاتی درباره رهپویی دل و مشی معنوی صحیح (1)

پیام نوروزی احمد علوی تبار

اسلام راستین – اسلام‌شناسی به زبان ساده (1)

بررسی انحراف از اسلام راستین – اسلام‌شناسی به زبان ساده (2)

نکاتی درباره رهپویی دل و مشی معنوی صحیح (2)

نکاتی درباره رهپویی دل و مشی معنوی صحیح (3)

نگاهی به شاخص‌های اصلی دین راستین خدا و برخی رویکردهای معنوی (1)

نگاهی به شاخص‌های اصلی دین راستین خدا و برخی رویکردهای معنوی (2)

نکاتی درباره برخی حقایق هستی و اهداف زندگی (1)

نکاتی درباره برخی حقایق هستی و اهداف زندگی (2)

نگاهی به دیدگاه روان‌شناختی و روان‌درمانی آنتونی رابینز (1)

نگاهی به دیدگاه روان‌شناختی و روان‌درمانی آنتونی رابینز (2)

نکاتی درباره نظام‌سازی اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های دینی (1)

خورشید حقیقی – شرحی بر شعر پیامبر خِرد و عشق (1)

خورشید حقیقی – شرحی بر شعر پیامبر خِرد و عشق (2)

شرحی بر شعر سوز و ساز رمضان (1)

شرحی بر شعر راز حج – حج دل (1)

پرسش و پاسخ درباره برخورد محترمانه

پرسش و پاسخ درباره آمرزش گناهان با گریه بر امام حسین (ع)

بیداری دل و طلب فرج برای پیمودن راه اولیا – شرحی بر شعر دعای ندبه (1)

چگونه مشکلات زندگی را حل کنیم – شرحی بر شعر با رضا بنشین (1)

چگونه مشکلات زندگی را حل کنیم – شرحی بر شعر با رضا بنشین (2)

نکاتی درباره برنامه زندگی پس از زندگی

پرسش و پاسخ درباره عدالت الهی و امام زمان (عج)

پرسش و پاسخ درباره اهمیت نماز

مختصری درباره رویداد غدیر خم

گزیده‌ای از طوبای محبت – بسم الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

چند نکته درباره شرکت در انتخابات

احمد علوی تبار - بهمن 1402   چگونه به شرکت در انتخابات نگاه می‌کنیم؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش ...
admin
25 بهمن 1402
رهپویی دل

نکاتی درباره رهپویی دل و مشی معنوی صحیح (2)

احمد علوی تبار - بهمن 1400   بخش دوم - ساز و کارهای متفاوت رشد معنوی حقیقی و علم ...
admin
09 فروردین 1401

نگاهی به شاخص‌های اصلی دین راستین خدا و برخی رویکردهای معنوی (4)

احمد علوی تبار - مهر 1400   بخش چهارم - نکاتی درباره حقوق انسان‌ها از منظر دین راستین خدا عدم ...
admin
14 اسفند 1400
preloader